Правила користування сайтом

Вступ

Даний сайт представлений компанією ТОВ “Хенкель Україна”, розташованою за адресою:  вул. Саксаганського, 120, м. Київ, Україна. Інформація, розміщена на  даному сайті про компанію ТОВ “Хенкель Україна” (далі іменовану "Компанія "Хенкель"), дочірні компанії "Хенкель" і третіх осіб, ретельно підготовлена. Проте ми не можемо гарантувати правильність і повноту розміщеної на сайті інформації. Компанія "Хенкель" не несе жодної відповідальності за помилки, допущені у змісті даного сайту. Розміщені на сайті заяви мають довгостроковий характер і надані на основі останньої інформації, що є у нас, і нашої переконаності в правильності зроблених заяв. Проте результати, досягнуті компанією "Хенкель", насправді можуть істотним чином відрізнятися від даних довгострокових заяв, оскільки результати залежать від цілого ряду чинників конкурентної і макроекономічної природи, які у ряді випадків перебувають поза контролем компанії "Хенкель". Компанія "Хенкель" не має наміру постійно коригувати свої довгострокові заяви, розміщені на сторінках сайту.

Користуючись даним сайтом, його відвідувач погоджується без будь-яких обмежень або винятків з викладеними нижче Загальними умовами користування сайтом, які можна проглянути або роздрукувати у вигляді файлу у форматі pdf.

ДАНИЙ САЙТ І ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА ЙОГО СТОРІНКАХ, НЕ СПРЯМОВАНІ НА ВИКОРИСТАННЯ І НЕ СХВАЛЕНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ АБО ГРОМАДЯНАМИ АБО РЕЗИДЕНТАМИ США. ГРОМАДЯНАМ АБО РЕЗИДЕНТАМ США РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ ПІДРОЗДІЛУ КОМПАНІЇ "ХЕНКЕЛЬ" В США АБО САЙТАМИ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ "ХЕНКЕЛЬ" В США.

1. Авторське право

Зміст даного сайту захищений авторським правом. Зокрема, будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення і переробка змісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або переробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом. Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема використання текстів, або фрагментів текстів, або графічних матеріалів (за винятком фотографій "Хенкель", розміщених у пресі), допускається лише з попередньої письмової згоди компанії "Хенкель". Зміст і структура сайту захищені авторським правом. Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема, використання текстів або фрагментів текстів або графічних матеріалів (за винятком фотографій "Хенкель", розміщених в пресі) допускається лише з попередньої письмової згоди компанії "Хенкель". Права на поширення і відтворення належать компанії "Хенкель". Авторські права в повному обсязі також поширюються на зображення, що автоматично або в ручному режимі додаються в архів сайту.

Фотографії, розміщені компанією "Хенкель" на сайті, можуть бути використані лише для редакційних цілей. Фотографії, які відтворюються і в електронну версію яких в редакційних цілях вносяться зміни, повинні мати позначення авторського права "© [рік] ТОВ “Хенкель Україна”. Всі права захищені". Передрук є безкоштовним, але на  адресу компанії "Хенкель" необхідно відправити копію передрукованого матеріалу. © 2013 ТОВ “Хенкель Україна”, Київ. Всі права захищені.

2. Товарні знаки

Овальний логотип компанії "Хенкель", овальний логотип компанії "Хенкель" з лозунгом "A Brand like а Friend" і всі найменування продукції та дизайн продукції є зареєстрованими товарними знаками компанії "Хенкель", її дочірніх і афілійованих осіб, ліцензіарів або партнерів по спільному підприємству. Будь-яке офіційне або неофіційне використання даних товарних знаків без згоди компанії "Хенкель" заборонене і є порушенням законодавства про товарні знаки, авторського права та інших прав інтелектуальної власності або законодавства про недобросовісну конкуренцію.

3. Відмова від зв'язку зі змістом сайтів третіх осіб

а. На сторінках даного сайту містяться посилання (тобто гіперпосилання) на інші сайти, які підтримуються третіми особами і зміст яких невідомий компанії "Хенкель". Компанія "Хенкель" сприяє доступу до таких сайтів і не несе жодної відповідальності за їхній зміст. Наші посилання на сайти третіх осіб націлені лише на те, щоб зробити навігацію по таких сайтах для Вас простішою. Заяви, що містяться на тих сторінках, на які вказує наш сайт, не є нашими заявами. Ми відмовляємося від зв'язку з будь-яким змістом будь-яких сайтів третіх осіб, посилання на які містяться на нашому сайті. Зокрема, ми не беремо на себе відповідальності за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких сайтів.

б. Стосовно сайтів, на які можна зайти з сайту компанії "Хенкель", власники даних сайтів несуть повну відповідальність за зміст даних сайтів, так само як і за продаж товарів, пропонованих на даних сайтах, і за обробку і виконання будь-яких замовлень, отриманих через Інтернет за допомогою таких сайтів.

в. Компанія "Хенкель" не несе жодної відповідальності за будь-яке порушення авторських прав, прав на товарні знаки або іншу інтелектуальну власність, порушення особистих немайнових прав, які мають місце на сайті, посилання на який міститься на сайті компанії "Хенкель".

4. Загальна відмова від відповідальності

Будь-яка відповідальність компанії "Хенкель" за шкоду та збитки, заподіяні в результаті користування даним сайтом – незалежно від юридичної підстави, включно з деліктом – обмежена шкодою та збитками, заподіяними умисно. Дані положення не поширюються на відповідальність компанії "Хенкель" згідно з нормами законодавства про відповідальність за недоброякісність продукції або відповідальність, що випливає з гарантій, наданих компанією "Хенкель". Вищезгадані обмеження відповідальності також не застосовуються в разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю людини.

Компанія "Хенкель" докладає значних зусиль для того, щоб убезпечити сайт від вірусів, проте ми не можемо гарантувати їх повну відсутність. У зв'язку з цим ми рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходи щодо захисту своїх комп'ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з сайту компанії "Хенкель".

Компанія "Хенкель" не гарантує відсутність помилок або збоїв у роботі окремих опцій сайту, а також не відповідає за доступність даних опцій.

5. Заяви довгострокового характеру і заяви про наміри

Розміщені на сторінках сайту заяви, що мають довгостроковий характер, ґрунтуються на останній доступній нам інформації. Проте результати, досягнуті насправді, можуть істотно відрізнятися від подібних заяв, оскільки залежать від ряду чинників конкурентної та макроекономічної природи, які в деяких випадках перебувають поза межами контролю компанії "Хенкель". Компанія "Хенкель" не має наміру постійно вносити зміни до довгострокових прогнозів і заяв, що містяться на сторінках даного сайту.

6. Продукція компанії "Хенкель"

Продукція, інформація про яку розміщена на сторінках даного сайту, є зразком продукції, що створюється компаніями, які входять до компанії "Хенкель" і базуються в різних країнах світу. Компанія "Хенкель" не гарантує, що конкретна продукція доступна для споживачів саме Вашої країни. Для уточнення рекомендуємо Вам відвідати підрозділ сайту, присвячений Вашій країні, в розділі "Компанія "Хенкель" у світі".

Різне

Дані загальні правила користування сайтом регулюються і повинні бути розтлумачені відповідно до законів України. У межах, що допускаються відповідним законом,  місцем для суду, в якому повинна слухатися справа з усіх розбіжностей відносно даного сайту, призначається місто Київ, Україна.  У випадку якщо будь-яке з положень даних загальних правил користування сайтом є або стає недійсним, інші положення залишаються чинними.